پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال 1398 به تدریج در پیوست اضافه میشود. جهت دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال های 1395 الی 1398 میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

دانلود سوالات کنکور ارشد مکانیک 1398
پاسخ کلیدی سوالات کنکور ارشد مکانیک 1398
پاسخ تشرحی باکس سیالات 98 (استاد سرلک)
پاسخ تشریحی معادلات دیفرانسیل 98 (استاد شادلو)
پاسخ تشریحی ریاضی مهندسی 98 (استاد شادلو)
پاسخ تشریحی ریاضی 1 و 2 98( استاد نوروزی)
پاسخ تشریحی بیومکانیک 98(استاد ملک)
پاسخ تشریحی معادلات 98 (استاد احتشام فر)
پاسخ تشریحی استاتیک 98 (استاد طالب پور)
پاسخ تشریحی طراحی اجزا 98 ( استاد طالب پور)


اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال 1397 به تدریج در پیوست اضافه میشود. جهت دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال های 1395 الی 1398 میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

دانلود سوالات کنکور ارشد مکانیک 1397
پاسخ کلیدی سوالات کنکور ارشد مکانیک 1397
پاسخ تشرحی باکس سیالات(استاد سرلک)
ویدیو حل سوالات استاتیک 1397 (استاد طالب پور)
پاسخ تشریحی ریاضی 1 و 2(استاد نوروزی)
پاسخ تشریحی باکس دینامیک و ارتعاشات( استاد اسکندرزاده)
پاسخ تصویری دینامیک و دینامیک ماشین (استاد اسکندرزاده)
پاسخ تصویری ارتعاشات و کنترل (استاد اسکندرزاده)
پاسخ تشریحی طراحی اجزا (استاد طالب پور)
پاسخ تصویری طراحی اجزا (استاد طالب پور)
پاسخ تصویری مقاومت مصالح (استاد طالب پور)
پاسخ تصویری معادلات دیفرانسیل ( استاد احتشام فر)
پاسخ تشریحی ریاضی مهندسی(استاد نوروزی)
پاسخ تشریحی استاتیک( استاد طالب پور)

اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال 1396 به تدریج در پیوست اضافه میشود.
جهت دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال های 1395 الی 1398 میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

دانلود سوالات کنکور ارشد مکانیک 1396
پاسخ کلیدی کنکور ارشد مکانیک 1396
پاسخ تشریحی سیالات 1396(استاد سرلک)
پاسخ تشریحی باکس دینامیک و ارتعاشات( استاد اسکندرزاده)
پاسخ تصویری ریاضی 1و 2 (استاد نوروزی)
پاسخ تشریحی طراحی اجزا 1396(استاد طالب پور)


اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال 1395 به تدریج در پیوست اضافه میشود.
جهت دانلود پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک سال های 1395 الی 1398 میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

دانلود سوالات کنکور ارشد مکانیک 1395
پاسخ کلیدی سوالات کنکور ارشد مکانیک 1395
پاسخ تشریحی کنکور ارشد مکانیک 1395
ویدیو پاسخ سیالات با ارائه توضیحات کامل(استاد سرلک)
ویدیو پاسخ استاتیک(استاد طالب پور)

اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

1.

 

 

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3.

 
 
 
 

4.

 
 
 
 

5.

 
 
 
 

6. جواب غیر عادی معادله زیر از کدام نقطه عبور می کند؟

 
 
 
 

7.

 
 
 
 

8.

 
 
 
 

Please go to انتقال حرارت مفاهیم اولیه و بقای انرژی to view the test

طبق هماهنگی های صورت گرفته به زودی برای 200 نفر از کاربرانی که تمایل به شرکت در آزمون های آنلاین را دارند چند مرحله آزمون رایگان به صورت درس به درس برگزار میگردد. این آزمون های رایگان در راستای عدالت آموزشی می باشد. همچنین سعی شده علاوه بر پاسخ کلیدی تا حد امکان پاسخ تشریحی نیز برای تست ها قرار بگیرد.
برای شرکت در آزمون های آنلاین و رزرو یوزرنیم و پسورد بهتر است ابتدا وارد یا عضو سایت شوید.

آزمون های ترمودینامیک

1. مفاهیم اولیه و نمودارهای ترمودینامیکی(طراح استاد سرلک)

آزمون های حرارت

1.مفاهیم اولیه وبقای انرژی(طراح استاد سرلک)

آزمون های مکانیک سیالات

1.مفاهیم اولیه و جریان کوئت(طراح استاد سرلک)

آزمون های استاتیک

1.آزمون تعادل و نیرو(طراح استاد طالب پور)

آزمون های معادلات دیفرانسیل

1.آزمون معادلات مرتبه اول (طراح استاد احتشام فر)

آزمون های ترمودینامیک پیشرفته

1.آزمون ترمودینامیک آماری(طراح استاد سرلک)