استاد سرلکاستاد سرلک

شروع کلاس های حضوری موسسه پارسه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یا چیزی را که دوست دارید به دست آورید
یا مجبور خواهید شد چیزی را که به دست آورده اید دوست داشته باشید

کلاس های آنلاین
استاد سرلک

استاد سرلک، زاده اصفهان، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.
از سوابق آموزشی ایشان تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه زنجان و موسسه پارسه می توان نام برد. همچنین ایشان سال 1395 تا 1397 به عنوان سرپرست تیم طراح آزمون های مکانیک موسسه پارسه و مدیرگروه موسسه در این موسسه فعالیت داشتند.

نوشته ها

بودجه بندی سوالات کنکور ارشد مکانیک
بودجه بندی استاتیک مهندسی مکانیک

محصولات