نوشته‌ها

1. اگر نیروی 100 نیوتن به دو مولفه یکی برروی AB و دیگری برروی امتداد موازی با CB تجزیه شود، مولفه آن برروی AB برابر خواهد بود با:

 
 
 
 

2. تمایل داریم تا جعبه نشان داده شده در امتداد محور افقی و با نیروی 4KN کشیده شود. با صرف نظر از اصطکاک، نیروی F1 و F2 برابر خواهند بود با:

 
 
 
 

3. عکس العمل پایه B در شکل زیر به کدام گزینه نزدیکتر است؟

 
 
 
 

4. در شکل زیر، نیروی P به مرکز قرقره کوچکی که برروی کابل ABC حرکت می­کند وارد می­شود. درصورتی که نیروی کشش کابل 500N باشد، زاویه α و نیروی P برابر خواهند بود با:

 
 
 
 

5. وزن استوانه نشان داده شده 200N و عکس العمل سطح شیبدار در B برابر با 80N است. درصورتی که سختی فنر K=8 N/cm باشد، طول آزاد فنر به کدام گزینه نزدیکتر است؟

 
 
 
 

6. میله AB به وزن W به دو بلوک بدون وزن مفصل شده است. با صرف نظر از اصطکاک، نیروی کشش کابل اتصال بین دو بلوک برابر خواهد بود با:

 
 
 
 

7. قطعه ABC تحت گشتاور M واقع شده است و در D اتصال مفصلی دارد. نیرو در میله DE برابر است با:

 
 
 
 

8. دو میله مشابه به وزن W و طول L در نقطه O به یکدیگر مفصل شده­اند و روی بلوک بدون اصطکاک قرار گرفته­اند. در وضعیت تعادل زاویه θ برابر خواهد بود با:

 
 
 
 

9. انتهای میله همگن AB به طول 100cm و وزن W به طناب AC و انتهای دیگر آن روی دیوار بدون اصطکاک است. در وضعیت تعادل، طول طناب AC برابر است با:

 
 
 
 

10. در شکل مشاهده می­شود که تنه درخت به سمت پایین تپه متمایل شده است. این درحالی است که با استفاده از بست W می­خواهیم تا با نیروی T تنه درخت به سمت بالای تپه متمایل شود. نیروی کشش لازم برای این کار برابر خواهد بود با: (نقطه O مقاومت خمشی ندارد)

 
 
 
 

طبق هماهنگی های صورت گرفته به زودی برای 200 نفر از کاربرانی که تمایل به شرکت در آزمون های آنلاین را دارند چند مرحله آزمون رایگان به صورت درس به درس برگزار میگردد. این آزمون های رایگان در راستای عدالت آموزشی می باشد. همچنین سعی شده علاوه بر پاسخ کلیدی تا حد امکان پاسخ تشریحی نیز برای تست ها قرار بگیرد.
برای شرکت در آزمون های آنلاین و رزرو یوزرنیم و پسورد بهتر است ابتدا وارد یا عضو سایت شوید.

آزمون های ترمودینامیک

1. مفاهیم اولیه و نمودارهای ترمودینامیکی(طراح استاد سرلک)

آزمون های حرارت

1.مفاهیم اولیه وبقای انرژی(طراح استاد سرلک)

آزمون های مکانیک سیالات

1.مفاهیم اولیه و جریان کوئت(طراح استاد سرلک)

آزمون های استاتیک

1.آزمون تعادل و نیرو(طراح استاد طالب پور)

آزمون های معادلات دیفرانسیل

1.آزمون معادلات مرتبه اول (طراح استاد احتشام فر)

آزمون های ترمودینامیک پیشرفته

1.آزمون ترمودینامیک آماری(طراح استاد سرلک)

بودجه بندی استاتیک مهندسی مکانیک
سطح همه ی سوالات متوسط به بالا به دلیل حجم محاسبات نسبتا زیاد برخی سوالات است. دو سوال از مبحث ممان اینرسی به دلیل وقت گیر بودن شانس درصد بالا را از داوطلبان این سال پایین آورد. در مجموع سوالات استاتیک کنکور ارشد مکانیک 97 وقت گیر و مشابه با آزمون ارشد مکانیک سال 96 بودند.سطح همه ی سوالات متوسط به بالا به دلیل حجم محاسبات نسبتا زیاد برخی سوالات است. دو سوال از مبحث ممان اینرسی به دلیل وقت گیر بودن شانس درصد بالا را از داوطلبان این سال پایین آورد. در مجموع سوالات استاتیک کنکور ارشد مکانیک 97 وقت گیر و مشابه با آزمون ارشد مکانیک سال 96 بودند.