بودجه بندی سیالات مهندسی شیمی

در سال 97 ، جریان داخلی 4 سوال از 15 سوال را به خود تخصیص داد که به داوطلبین کنکور 98 توصیه میشود به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین در سال 97 سوالات درس سیالات عمدتا حل های کوتاه داشتند و تغیرات چندانی از لحاظ نوآوری نسبت به سال های قبل نداشت.

 

بدون شک ساده ترین سوالات در باکس سیالات کنکور 97 را سوالات  درس سیالات تشکیل میدادند. سوالات این درس عمدتا با مفاهیم ساده  قابل حل بودند و نیاز به حل های طولانی نبود. البته سوال مربوط به خط تراز انرژی و جواب طراح محترم قابل تامل است! به طور کلی از 7 سوال این درس 5 سوال ساده می باشد

بودجه بندی سیالات مکانیک