بودجه بندی دروس کنکور ارشد مهندسی مکانیک

 1. بودجه بندی درس مکانیک سیالات سال 87 تا 99 و تحلیل سوالات سیالات کنکور ارشد مکانیک 99
 2. بودجه بندی درس انتقال حرارت سال 87 تا 99 و تحلیل سوالات انتقال حرارت کنکور ارشد مکانیک 99
 3. بودجه بندی درس ترمودینامیک سال 87 تا 99 و تحلیل سوالات ترمودینامیک کنکور ارشد مکانیک 99
 4. بودجه بندی درس استاتیک سال 87 تا 99  و تحلیل سوالات استاتیک کنکور ارشد مکانیک 99
 5. بودجه بندی درس مقاومت مصالح سال 87 تا 99 و تحلیل سوالات مقاومت مصالح کنکور ارشد مکانیک 99
 6. بودجه بندی درس طراحی اجزا سال 87 تا 99  و تحلیل سوالات طراحی اجزا کنکور ارشد مکانیک 99
 7. بودجه بندی درس معادلات دیفرانسیل سال 87 تا 99  و تحلیل سوالات معادلات دیفرانسیل کنکور ارشد مکانیک 99
 8. بودجه بندی درس دینامیک سال 89 تا 99 و تحلیل سوالات دینامیک کنکور ارشد مکانیک 99
 9. بودجه بندی درس دینامیک ماشین سال 89 تا 99 و تحلیل سوالات دینامیک ماشین کنکور ارشد مکانیک 99
 10. بودجه بندی درس ارتعاشات سال 89 تا 99 و تحلیل سوالات ارتعاشات کنکور ارشد مکانیک 99
 11. بودجه بندی درس کنترل سال 89 تا 99 و تحلیل سوالات کنترل کنکور ارشد مکانیک 99

 

 

کتب و منابع کنکور کارشناسی ارشد را میتوانید از اینجا مطالعه نمایید همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان با ما میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

طرح بتا ویژه آمادگی کنکور ارشد مهندسی مکانیک

بودجه بندی دروس کنکور دکتری مکانیک

 1. بودجه بندی ترمو پیشرفته کنکور دکتری مکانیک 90 تا 99 و تحلیل سوالات کنکور دکتری مکانیک 99
 2. بودجه بندی سیالات پیشرفته کنکور دکتری مکانیک 90 تا 97 و تحلیل سوالات کنکور دکتری مکانیک 97

جهت استفاده از تخفیف 30% طرح رتبه ممتاز دکتری و امکان تقسیط از اینجا اقدام نمایید.(ویژه دانشجویان دکتری)
کنکور دکتری مکانیک

کنکور دکتری مکانیک

تحلیل سوالات ترموپیشرفته کنکور دکتری مکانیک سال 1399

سوالات ترمودینامیک پیشرفته کنکور دکتری طبق روال سال های اخیر شامل 5 سوال از ترمودینامیک آماری و 5 سوال از مبحث انتروپی  و اکسرژی بود اهمیت موضوعات فوق در سال های اخیر حفظ شده و نشان میدهد چنانچه داوطلبین کنکور 1400 قصد موفقیت در این درس را داشته باشند باید به سه موضوع روابط ترمودینامیکی، ترمودینامیک آماری و مبحث مهم انتروپی و اکسرژی تسلط داشته باشند.

بودجه بندی سوالات ترموپیشرفته کنکور دکتری مکانیک

کلاس ترمودینامیک پیشرفته

 

جهت استفاده از تخفیف 30% طرح رتبه ممتاز دکتری و امکان تقسیط از اینجا اقدام نمایید.(ویژه دانشجویان دکتری)
کنکور دکتری مکانیک

کنکور دکتری مکانیک

تحلیل سوالات انتقال حرارت کنکور ارشد مکانیک سال 1399

سوالات انتقال حرارت کنکور  ارشد مکانیک 1399 مثل چند سال اخیر یک سوال از مبحث ضریب دید تشعشع داشت سوال دیگری از انتقال حرارت برای موادی که ضریب رسانش متغیر با گرما دارند پرسیده شده بود، سایر سوالات مربوط به جابجایی بودند و سوالات تکراری و بسیار ساده بودند در کل درس حرارت ساده ترین درس باکس سیالات کنکور 1399 بود.

بودجه بندی سوالات انتقال حرارت کنکور ارشد مکانیک

بودجه بندی انتقال حرارت

بودجه بندی انتقال حرارت

کتب و منابع کنکور کارشناسی ارشد را میتوانید از اینجا مطالعه نمایید همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان با ما میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

طرح بتا ویژه آمادگی کنکور ارشد مکانیک

تحلیل سوالات مکانیک سیالات کنکور ارشد مکانیک سال 1399

سوالات مکانیک سیالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک سال 99 از توازن خوبی در توزیع برخوردار بودند، البته  سوال اول درس سیالات از مبحث استاتیک سیالات پاسخی در گزینه ها نداشت یک سوال دیگر هم نیز برای محاسبات نیاز به ماشین حساب داشت چرا که گزینه ها بسیار نزدیک به یکدیگر داده شده بودند. در عمده سوالات میشد به این  نتیجه رسید اگر چه اشتباهات در طراحی تست موجب شد درصد داوطلبان در باکس سیالات نسبت به سال قبل کمی افت کند اما سوالات امسال بسیار ساده بودند

بودجه بندی سوالات مکانیک سیالات کنکور ارشد مکانیک سال 1387 تا 1399

بودجه بندی سیالات کنکور مکانیک

بودجه بندی سیالات کنکور مکانیک

کتب و منابع کنکور کارشناسی ارشد را میتوانید از اینجا مطالعه نمایید همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان با ما میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

طرح بتا ویژه آمادگی کنکور ارشد مکانیک

تحلیل سوالات ترمودینامیک کنکور ارشد مکانیک سال 1399

سوالات ترمودینامیک سال 99 عمدتا سوالات ساده ای بودند، البته  سوال آخر درس ترمو با اعتراضات فراوانی بعد از اعلام کلید همراه بود .اما در عمده سوالات میشد به این نکته رسید که آنچه برای طراحان اهمیت دارد توجه به مفاهیم در این درس مهم می باشد. ترمودینامیک کنکور ارشد مهندسی مکانیک امسال به کنکور دکتری مهندسی مکانیک شباهت بیشتری پیدا کرده بود.

بودجه بندی سوالات ترمودینامیک کنکور ارشد مکانیک

بودجه بندی ترمودینامیک

 

کتب و منابع کنکور کارشناسی ارشد را میتوانید از اینجا مطالعه نمایید همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان با ما میتوانید از اینجا اقدام نمایید.

اگر هدف رتبه زیر 50 را دارید اینجا را مطالعه نمایید.

طرح بتا ویژه آمادگی کنکور ارشد مکانیک