این درس،شامل 4 فصل می باشد که به شرح زیر است:

  • فصل 1: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

  • فصل2: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

  • فصل3: حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری ها

  • فصل4: تبدیل لاپلاس و دستگاه

تعداد سوالات مطرح شده در این درس،معمولا 5 سوال می باشد که دو فصل اول بیشترین تعداد سوال را به خود اختصاص داده اند.

مزیت ها

این درس برخلاف ریاضی مهندسی به پایه دانشجو وابستگی چندانی ندارد و هر دانشجو با کمترین اطلاعات ممکن، به شرط آموزش درست، می تواند حداقل به 80% سوالات این درس پاسخ دهد.

از مزیت های دیگر این درس عدم وابستگی فصل ها به همدیگر است.به طور مثال فرض کنید دانشجویی فصل سوم را کاملا متوجه نشد.این دانشجو می تواند بدون نگرانی فصل 4 ام را مطالعه کند به عبارتی فصل چهارم به فصل سوم مربوط نیست.

چالش

فرمول های زیاد و حفظ کردن فرمول ها یکی از دشواری ها و چالش های این درس محسوب می شود.که البته برای بعضی از داوطلبان چالش سخت و برای برخی دیگر چالشی ساده خواهد بود.

تحلیل کنکور 97:

از 5 سوال مربوط به معادلات،دو سوال مربوط به فصل اول بود که یکی از آن ها به دقت و تسلط برای حل نیاز داشت و دیگری هم به طور مشابه ای در کنکور های قبلی (به طور مثال کنکور 96) مطرح شده بود در مجوع سوالات طرح شده از این فصل متوسط بود.

از 5 سوال مربوط به معادلات،دو سوال مربوط به فصل اول بود که یکی از آن ها به دقت و تسلط برای حل نیاز داشت و دیگری هم به طور مشابه ای در کنکور های قبلی (به طور مثال کنکور 96) مطرح شده بود در مجوع سوالات طرح شده از این فصل متوسط بود.

دو سوال هم از فصل دوم بود که خوشبختانه یکی از آن ها بسیار ساده بود به طوری که با جایگذاری شرایط، داوطلب می توانست به گزینه صحیح دست یابد.دیگری هم از جمله تست ها و مسائل اشنای این فصل بود در مجوع سوالات مطرح شده از این فصل هم متوسط بود.

و تنها سوال مطرح شده از لاپلاس هم، متوسط بود.

در مجموع سوالات معادلات کنکور 97،متوسط بود و داوطلبان با آموزش صحیح و مطالعه درست قابلیت پاسخگویی به حداقل 4 سوال را داشتند.

بودجه بندی درس معادلات

بودجه بندی درس معادلات

در کنکور دکتری 97 سیالات پیشرفته اکثر سوالات مفهومی شده بودند و همچنین توزیع تستی یکنواخت تر شده است با توجه به آنکه در سال 96 نیز توزیع یکنواخت داشتیم به نظر میرسد که در درس سیالات پیشرفته در سال 98 نیز توزیع یکنواخت داشته باشیم.

همچنین چندین سوال در این درس از کنکور های سال های پیش بود که سادگی درس را دو چندان میکرد. در زیر می توانید بودجه بندی درس سیالات پیشرفته را از سال 91 تا 97 مشاهده فرمایید.

بودجه بندی سیالات پیشرفته کنکور دکتری مکانیک